Thống kê vị trí việc làm của Hiệu trưởng

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Ngọc Kính (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:23' 13-11-2013
Dung lượng: 14.9 KB
Số lượt tải: 920
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT BUÔN ĐÔN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH NGUYỄN DU
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Phụ lục số 1a


THỐNG KÊ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN
VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM


Họ và tên: Vũ Ngọc Kính
Giới tính: Nam


Ngày, tháng, năm sinh: 01/05/1967
Dân tộc: Kinh


Chức vụ, vị trí việc làm: Hiệu trưởng trưởng tiểu họcChức danh nghề nghiệp (ngạch): GV tiểu học, ngạch: 15a203Thâm niên công tác (năm): 26 năm
Hệ số lương: 4.98


Chuyên ngành đào tạo: Đại học Sư phạm tiểu họcTrình độ đào tạo:
Trung cấp (
Cử nhân, kỹ sư (
Thạc sỹ (
Tiến sỹ (


I. CÔNG VIỆC

STT
Công việc cụ thể
Ước tính % thời gian thực hiện nhiệm vụ (nếu có thể)
Đầu ra (sản phẩm) của mỗi nhiệm vụ
Số lượng đầu ra (sản phẩm) trung bình/năm

1
2
3
4
5

1
Giảng dạy trên lớp theo định mức (bao gồm 2 tiết/tuần).

Chất lượng giáo dục học sinh
70 tiết

2
Chuẩn bị bài (soạn bài, nghiên cứu tài liệu, lựa chọn hình thức tổ chức và phương pháp dạy học).

Hồ sơ, giáo án và kế hoạch giảng dạy.
70 tiết

3
Làm đồ dùng và thiết bị dạy học.

ĐDDH và phiếu để học sinh học tập.
140 đến 150 phiếu học tập

4
Xây dựng kế hoạch dạy học (theo phân công trên thời khóa biểu)

Sổ kế hoạch dạy học (lịch dạy học)
1 cuốn

5
Định biên học sinh các lớp

Danh sách học sinh các lớp và số lượng định biên.
Bộ danh sách định biên toàn trường.
6

Phân công CB-GV-CNV đầu năm học.

Phân công CB kiêm nhiệm; phân công giáo viên và phân công nhiệm vụ cho các nhân viên.
Phân tổ chuyên môn; tổ văn phòng và nhiệm vụ cho các phó Hiệu trưởng.


Quyết định phân công các phó HT; bảng phân công GV phụ trách lớp; GV chuyên, các tổ chuyên môn và nhiệm vụ của nhân viên.

7
Xây dựng thời khóa biểu đầu năm.

Thời khóa biểu các lớp và các môn, phân môn chuyên.
Bộ thời khóa biểu cho toàn trường.

8
Chỉ đạo các Đại hội và các Hội nghị

Phê duyệt các văn kiện của các tổ chức trong trường.
Lưu hồ sơ văn kiện của Công đoàn; Đoàn TN; Đội TNTP và BĐD Hội CMHS để chỉ đạo thực hiện.

9
Duyệt kế hoạch năm học của các tổ chức trực thuộc.

Duyệt kế hoạch năm học của các tổ chuyên môn; tổ VP và các phó HT…
Lưu hồ sơ kế hoạch của các tổ chuyên môn; tổ VP và các phó HT để chỉ đạo thực hiện.

10
Dự thảo xây dựng kế hoạch cho Hội nghị đầu năm

Hồ sơ dự thảo cho nội dung Hội nghị.
Lưu trữ bộ văn kiện Hội nghị để chỉ đạo thực hiện.

11
Xây dựng kế hoạch toàn trường (kế hoạch năm, kì, tháng, tuần).

Sổ kế hoạch (năm, kì, tháng, tuần).
Lưu trữ 4 cuốn sổ về kế hoạch (năm, kì, tháng, tuần).

12
Xây dựng kế hoạch các hội thi trong năm học

Tổ chức các hội thi theo kế hoạch của trường, của ngành giáo dục và của địa phương.
Các báo cáo sơ kết, tổng kết các hội thi và lưu trữ kết quả thực hiện.

13
Xây dựng kế hoạch về công tác kiểm tra nội bộ trong năm học

Tổ chức công tác kiểm tra, đánh giá trong nội bộ theo kế hoạch của trường và của ngành giáo dục.
Các Quyết định, thông báo và kế hoạch kiểm tra nội bộ.
Lưu trữ các kết quả, kết luận, biên bản và các bộ công cụ kiểm tra, đánh giá.

14
Xây dựng kế hoạch về công tác đánh giá, xếp loại CC-VC và nhân viên trong năm học.

Triển khai các văn bản về công tác đánh giá và tổ chức đánh giá, xếp loại CC-VC theo kế hoạch của đơn vị và của PGD.
Lưu trữ các kế hoạch triển khai; bộ công cụ đánh giá; các biên bản, nghị quyết; các biểu mẫu, phiếu cá nhân và các kết quả, kết luận, trong quá trình đánh giá.

15